Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia.

Jednoduché účtovníctvo vedú fyzické osoby (živnostníci), neziskové organizácie, ale aj fyzická osoba vymedzená zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 1 ods. 1 pís. a) bod 3 napríklad advokáti, umelci, novinári, zubári.

Vedením Vášho jednoduchého účtovníctva sa postaráme o:

odrazka text 2  Zápis do peňažného denníka : platca DPH, neplatca DPH

odrazka text 2  Spracovanie výkazu DPH mesačne

odrazka text 2  Kniha sociálneho fondu

odrazka text 2  Kniha jázd

odrazka text 2  Vypracovanie štatistického výkazu

odrazka text 2  Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania (podľa § 6), paušálne výdavky (podľa § 6) a daňové priznanie (podľa § 5)

odrazka text 2  Výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkov

odrazka text 2  Spracovanie daní z motorových vozidiel

Môže Vás zaujímať

Kontaktné údaje

SproEkon s.r.o

Dolné Rudiny 1010 01 Žilina

Mobil: 0948 179 888, 0904 614 221
Email: sproekon@sproekon.sk

Sociálne siete

Pridajte sa k našim klientom na Facebooku a Google+ a budete stale informovaný o najnovších informáciách a akciách.

Najčítanejšie

Podvojnové účnovníctvo

Mzdy

Založenie živnosti