Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (DAL). Účty, na ktorých sa účtujú rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Vedením Vášho podvojného účtovníctva sa postaráme o:

odrazka text 2  Zápis do účtovného denníka

odrazka text 2  Spracovanie výkazu DPH mesačne

odrazka text 2  Kniha sociálneho fondu

odrazka text 2  Kniha jázd

odrazka text 2  Vypracovanie štatistického výkazu

odrazka text 2  Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania

odrazka text 2  Spracovanie dani z motorových vozidiel

odrazka text 2  Ročné výkazy zisku a strát, súvaha, výsledovka, príloha

odrazka text 2  Evidencia majetku

Môže Vás zaujímať

Kontaktné údaje

SproEkon s.r.o

Dolné Rudiny 1010 01 Žilina

Mobil: 0948 179 888, 0904 614 221
Email: sproekon@sproekon.sk

Sociálne siete

Pridajte sa k našim klientom na Facebooku a Google+ a budete stale informovaný o najnovších informáciách a akciách.

Najčítanejšie

Podvojnové účnovníctvo

Mzdy

Založenie živnosti