Kontakt
Premýšľate nad našimi službami, máte nezodpovedané otázky alebo Vás zaujalo niečo iné?

Kontakujte nás

Fakturačné údaje

IBAN

TATRA BANKA
SK79 1100 0000 0029 2287 5056

Fakturačné údaje

IČO: 46644113
DIČ: 2023504615 IČ DPH: SK 2023504615

Pobočka Žilina

SproEkon s.r.o., IČO: 46644113 so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina neposkytujú právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a ani daňové poradenstvo podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Táto stránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Príspevky uvedené na tejto stránke sú čerpané z verejne dostupných informácií resp. zdrojov, neposkytujú právne rady, nie sú právnou analýzou ani právnym názorom prispievateľa.